Home

Centre for Geometrical Metrology

 

Technical University of Denmark, Building 425, DK-2800 Lyngby, Denmark Phone (+45) 45 25 47 60 - E-mail: cgm@cgm.dk

The Centre for Geometrical Metrology (CGM) is the collective name for the dimensional metrology facility at the Technical University of Denmark (DTU), under the Department of Mechanical Engineering (DTU Mechanical Engineering).

 

The Centre for Geometrical Metrology is based on a total staff of 9 engineers and 4 technicians, being the foremost center of knowledge in Denmark within the field of dimensional metrology.

 

CGM's facility occupies a total area of more than 200 m2, subdivided into four measurement laboratories.

The Centre is operating on the strength of more than 50 years experience in metrology and manufacturing technology at DTU Mechanical Engineering and the private company IPU.

 

The activities within the Centre comprise research, education and contract work for industry, offering development and calibration services.

 

During the period 1992-2015, CGM has provided testing and calibration services under accreditation by DANAK Reg. no. 273. CGM has been accredited to calibrate instruments and standards, as well as to perform testing, within roughness and coordinate metrology (previously also gauge blocks and roundness).

During the period 1996-2015, CGM has been part of the National Primary Laboratory for Length (since 2010 as part of the Designated Institute DTU) appointed by the Ministry of Business and Industry, in a cooperation with Danish Fundamental Metrology (DFM) and Danish Technological Institute (DTI).

 

 

Kære kunde hos CGM

 

Center for Geometrisk Metrologi (CGM) ved DTU Mekanik har siden 1992 udbudt akkrediteret kalibrering og prøvning inden for ruhed og koordinatmåling (CMM).

Fra 1. januar 2016 er disse opgaver overdraget til Dansk Fundamental Metrologi A/S (DFM), og CGM's kunder tilbydes derefter at henvende sig hos DFM for at få foretaget de kalibreringer og prøvninger af ruhedsmålere, ruhedsnormaler og hulplader, CGM indtil nu har udbudt.

Ydelserne vil fortsat være under DANAK akkreditering, og DFM har i forvejen akkreditering på beslægtede områder. Nærmere detaljer om ydelserne kan findes på DFM’s hjemmeside, www.dfm.dk.

CGM og DFM arbejder sammen om at gennemføre overdragelsen bedst mulig. For at sikre kontinuiteten vil DFM i en periode gøre brug af DTU’s faciliteter og ressourcer.

Overdragelsen er et led i en strategi om at samle og styrke kompetencerne omkring dimensionel metrologi på DTU campus. De nye ydelser hos DFM betyder, at DFM vil kunne spænde over et større område inden for overfladekarakterisering, med forøget relevans for dansk industri. Samtidigt sker overdragelsen i god tid forud for et planlagt generationsskifte hos CGM.

CGM vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for det gode samarbejde gennem mange år.

DFM glæder sig til at byde nye kunder velkommen, og ser frem til et tilsvarende godt samarbejde. Kontakt DFM’s produktchef Ole Stender Nielsen osn@dfm.dk for flere informationer eller for et tilbud på en kalibrering eller prøvning.

 

Med venligste hilsener

 

DTU Mekanik CGM

Produktionstorvet 425

2800 Kgs. Lyngby

Tel.: 45 25 47 60

Web: www.cgm.dk

 

Leonardo De Chiffre, prof., dr. techn.

Rene Sobiecki, ingeniørassistent

Hans Nørgaard Hansen, prof., vicedirektør

 

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Matematiktorvet 307

2800 Kgs. Lyngby

Tel.: 45 93 11 44

Web: www.dfm.dk

 

Michael Kjær, adm. direktør

Jan Hald, ph.d., teamleder

Ole Stender Nielsen, produktchef